Akciová spoločnosť TATRA-ALPINE bola založená 16.8.1990 ako špecializovaná zahranično-obchodná spoločnosť s väčšinovou zahraničnou účasťou. Krédom spoločnosti od samého počiatku jej fungovania bolo: „náš zákazník, náš pán.“ Spokojnosť zákazníka a korektné vzťahy majú u nás prioritu. Naši pracovníci sa prísne riadia etickým kódexom a takýmto spôsobom naša spoločnosť garantuje striktné dodržiavanie všetkých zákonných noriem. Dnes, s odstupom času, môžeme konštatovať, že naša základná filozofia bola a je správna.

TATRA-ALPINE zaujala na slovenskom trhu pevné miesto. V súčasnosti má naša spoločnosť vyše 20 kmeňových pracovníkov, disponuje vlastnými kancelárskymi a skladovými priestormi ako aj potrebným vozovým parkom.