ZELENÝ PROGRAM FUJI

Digitalizácia  neobchádza ani Slovensko, ale napriek tomu existujú ešte stále poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí potrebujú na svoju prevádzku „klasický“ rádiologický sortiment. Naša spoločnosť má v ponuke špičkové zelenocitlivé RTG filmy a vyvolávacie chemikálie značky FUJI.

Hlavné výhody filmov značky FUJI sú:

  • zníženie radiačnej záťaže pacientov i personálu o 30 až 35%,
  • evidentné zvýšenie ostrosti kresby rtg obrazu,
  • minimalizuje sa kryštálový rozptyl žiarenia,
  • charakteristika filmov FUJI zabezpečuje ochranu pred bežným preexponovaním filmov tým, že vo vyššej fáze sčernania je charakteristická krivka oploštená a tým dochádza k útlmu a zabrzdeniu sčernania, čím sa zachová hodnotiteľnosť snímky najmä u neopakovateľných vyšetreniach, resp. snímok.
  • nízky obsah Ag a jeho usporiadanie v emulzii filmu pri vyvolávacom procese minimalizuje uvoľňovanie reziduí striebra a tým efektívne šetrí vyvolávacie a ustaľovacie roztoky. U starších vyvolávacích automatov o cca 30% a u moderných až o 50% vývojku a o 70% ustaľovač.
  • vysokou citlivosťou minimalizuje opotrebovanie rtg. techniky, pretože táto pracuje v oblasti nižších dávok (3-7 log. stupňov),
  • svojimi vlastnosťami a stabilnou kvalitou minimalizuje počet nepodarkov a tým šetrí filmový materiál, prácu personálu a najmä znižuje radiačnú záťaž pri opakovanom vyšetrení,
  • Firma FUJI garantuje životnosť zosilňovacích fólií minimálne 4 roky.

fujifilm_xray

 

FUJI AD MAMMO SYSTÉM

Moderný zobrazovací systém pre diagnostiku prsníkov. Kazeta, zosilňovacia fólia, film a vyvolávací automat sú štandardné súčasti zobrazovacieho reťazca.

AD MAMMO systém sa odlišuje od predtým používaného dvojvrstvovou zosilňovacou fóliou a dvojvrstvovým špeciálnym filmom. To zaručuje u zosilňovacích fólií AD MAMMO FINE maximálnu ostrosť kresby pri identických hodnotách ako u doteraz používaných zosilňovacích fólií /UM-MA medium/. U zosilňovacích fólií nového AD systému t.j. AD MEDIUM sa zachováva vysoká ostrosť kresby a navyše sa znižuje radiačná záťaž o 30% až 35%.

fuji_admammo