Optiray

  • Optiray je kontrastná látka novej generácie s nízkou osmolalitou, viskozitou a dokonale vybalancovanou hydrofilnou štruktúrou.
  • Optiray vykazuje najvyššiu hydrofíliu zo všetkých neionických monomérnych kontrastných látok.
  • Optiray sa vyznačuje najnižšou neurotoxicitou a predovšetkým veľmi dobrou toleranciou pacientom.
  • Optiray je indikovaný pri intraarteriálnej a intravenóznej digitálnej subtrakčnej angiografii, ventrikulografii, artériografii a venografii, intravenóznej vylučovacej urografii a pri zosilnení kontrastu pri celotelovej výpočtovej tomografii.
  • Optiray je vhodný pri zobrazení koronárnych tepien u rizikových pacientov.
  • Optiray sa dodáva v koncentráciách 240 mg/ml, 300 mg /ml a 350 mg/ml. Plnený je v sterilných fľaškách a vo vysokotlakových striekačkách na priamu aplikáciu v injektoroch.

logo_optiray

Optimark

Je určený na diagnostické účely pri zobrazovaní magnetickou rezonanciou centrálneho nervového systému a pečene.