Intervenčná kardiológia

Diagnostika

Zavádzače

Angiografické katétre

Radiálne kompresné arteriálne zariadenie

Príslušenstvo

PCI

PTCA vodiace katétre

PTCA vodiče

PTCA balónikové katétre

Aspiračné katétre

Koronárne mikrokatétre

Stenty

Liečivom potiahnutý stent

Bare Metal Stenty

 

Endovaskulárna intervencia

Emboloterapia

Mikrovodiče

Mikrokatétre

Mikročastice

Embolizačné špirály

Periférna intervencia

Zavádzacie puzdra

PTA vodič

  • RX Muso

PTA dilatačné katétre

Periférne stenty

Angiografia

Vodiče

Zavádzače

 

Angiografické katétre

Štandardné

Hydrofilné

Podporný vodiaci katéter

Radiálne kompresné arteriálne zariadenie

Príslušenstvo

Mikrovlnný ablačný systém

Systém renálnej denervácie

Zobrazovací systém – OFDI

terumo